Katz Sándor: Hatványok, gyökök versenyszinten – emelt szinten - középszinten. I. elmélet, megoldási módszerek

Cikkszám: 719092
Katz Sándor: Hatványok, gyökök versenyszinten – emelt szinten - középszinten. I. elmélet, megoldási módszerek
Katz Sándor: Hatványok, gyökök versenyszinten – emelt szinten - középszinten. I. elmélet, megoldási módszerek
Cikkszám: 719092
3 990 Ft

Katz Sándor: Hatványok, gyökök versenyszinten – emelt szinte, középszinten. I. elmélet, megoldási módszerek

Sokféle szakmai kiadvány készül, amelyik az érettségire való felkészülést segítheti. Úgy gondolom, hogy az lehet igazán hasznos, amely egy-egy témához változatos, gazdag szakmai anyagot nyújt, meghagyva a lehetőséget a felhasználónak, hogy felkészültsége, továbbtanulási céljai és nem utolsó sorban ízlése szerint válogasson belőle.

Ez a kétkötetes mű tanároknak két összefüggő témakör, a Hatványok és Gyökök tanításához, tanulóknak ezen témakörökből történő önálló felkészüléséhez ad hatékony segítséget. Olyan, bőséges anyagot kíván nyújtani a felhasználóknak, hogy a tanárnak a két témakör tanításakor, a diáknak ezekből a témákból az érettségire vagy versenyekre készülésnél ne kelljen sok helyről összegyűjteni a szükséges elméleti ismereteket, alkalmazásokat, feladatanyagot, hanem mindezt egy helyen találja meg.

Ezt jelzi a mű alcíme is: középszintű és emelt szintű érettségire, és versenyekre való felkészülést is szolgálja a könyv.

A történeti bevezető és az elméleti összefoglaló a közép- és emelt szintű érettségihez is hasznos ismereteket nyújt. Két külön fejezet feladatanyaga kifejezetten a középszintű érettségire való felkészülést segíti.

Sokféle matematikai és gyakorlati alkalmazást, és bőséges feladatanyagot talál az is, aki emelt szintű érettségit kíván tenni. A könyv anyaga alapján minden emelt szinten érettségiző színvonalas szóbeli feleletet állíthat össze magának. A változatos feladatok, a sokféle probléma-megoldási módszer megismerése nemcsak az érettségire történő felkészülést, hanem a felsőoktatásban való helytállást, a sikeres szakemberré válást is jól szolgálhatják.

A közép- és emelt szintű érettségire készítésen túl a két kötet célja az is, hogy a versenyekre készülő diákok és a versenyekre felkészítő tanárok ehhez megfelelő elméleti ismereteket és feladatanyagot kapjanak. Több évtizedes versenyfelkészítő munkám során igen gazdag anyagot állítottam össze. Nehezebb feladatokhoz kerestem megoldási ötleteket, és megoldási módszerek gyakorlásához konstruáltam feladatokat. A két kötetben ezeket a feladatokat a témához kacsoldó versenyfeladatok egészítik ki. Regionális versenyek egyszerűbb feladataitól kezdve, 12 ország versenyeiből válogatott feladatokon át, egészen az olimpiai szintig. A feladatok jelentős részéhez adott második, harmadik megoldások, és értékes módszertani megjegyzések is kiváló lehetőséget biztosítanak a versenyekre való készüléshez, a kreativitás fejlesztéséhez.

Az I. kötet 400 mintafeladata, és a II. kötet több mint ötszáz gyakorló feladata között mindenki találhat felkészültségének, céljainak megfelelő nehézségű problémát.

Bár a feladatok a Hatványok, gyökök témakörhöz kapcsolódnak, de ezek megoldását sok olyan elméleti ismeret alapozza meg, rengeteg olyan probléma-megoldási módszer segíti, amelyek más témakörökben is jól használható. A Bizonyítandó egyenlőtlenségek és az Egyenletek témaköröket egy-egy teljes fejezetnyi nagyon alapos elméleti összefoglaló vezeti be.

Az első kötet ugyan kidolgozott mintafeladatokat tartalmaz, de ezeknél is javasoljuk, hogy a feladat elolvasása után az olvasó próbálja meg egyedül megoldani a feladatokat. A gyakorló feladatoknál pedig kifejezetten ez a felhasználási javaslat.

Köszönöm a mű kiadását dr. Pintér Ferenc tanár úrnak, a Matematikai Tehetségekért Alapítvány elnökének. Hálásan köszönöm dr. Kiss Géza tanár úrnak a mű lektorálását, és hasznos szakmai javaslatait. Köszönetemet fejezem ki az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskola tanárainak, a feladatok összeállításához, a változatos megoldásokhoz adott szakmai segítségért.

Remélem, hogy a könyv a tanárok és diákok széles körének nemcsak segítséget nyújt a tanításban ill. a felkészülésben, hanem a feladatok megoldása élményt is jelent a számukra.

Dr. Katz Sándor